کتاب‌ها

نمایش 73 تا 90 مورد از کل 2556 مورد

روان‌شناسی سیاسی پادشاهان قاجاری

روان‌شناسی سیاسی پادشاهان قاجاری

کد کتاب : ۲۵۲۲

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم برزگر
Ebrahim Barzegar , PhD

قیمت : ۱٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

ترجمه متون حقوقی از فارسی به آلمانی: در نظریه و عمل

ترجمه متون حقوقی از فارسی به آلمانی: در نظریه و عمل

کد کتاب : ۲۵۲۱

نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین حدادی
Mohammad-Hossein Haddadi , PhD

قیمت : ۱٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

رهیافت به فرد و داده‌های فردی در مطالعات تاریخ اجتماعی

رهیافت به فرد و داده‌های فردی در مطالعات تاریخ اجتماعی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۵۱۹

نویسنده (ها) : دکتر ابراهیم موسی‌پور بشلی
Ebrahim Mousapour Besheli , PhD

قیمت : ۶۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۱

روش‌ها و تکنیک‌های آموزش و بهسازی

روش‌ها و تکنیک‌های آموزش و بهسازی

کد کتاب : ۲۵۱۸

نویسنده (ها) : دکتر سعید صفایی موحد
Saeid Safaei Movahhed , PhD

قیمت : ۱٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲

تاریخ و تاریخ‌نگاری از منظر مسیحیت

تاریخ و تاریخ‌نگاری از منظر مسیحیت

کد کتاب : ۲۵۱۷

نویسنده (ها) : ترجمه و تألیف دکتر مزدک رجبی
Mazdak Rajabi , PhD

قیمت : ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین

تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین

کد کتاب : ۲۵۱۵

نویسنده (ها) : جو باراکت ، رابین کیست ، کریگ فرنو
Jo Barraket , Robyn Keast , Craig Furneaux
مترجم (ها) : دکتر رضا زارع ، علیرضا پاک‌نیت ، دکتر محمد صفری دشتکی
Reza Zare , PhD , Alireza Pakniyat , Mohammad Safari Dashtaki , PhD

قیمت : ۷۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام

ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام

کد کتاب : ۲۵۱۴

نویسنده (ها) : دکتر سیدیحیی صفوی ، ویراستاران علمی: دکتر مصطفی قادری حاجت ، دکتر امیرحسین الهامی
Seyyed Yahya Safavi , PhD

قیمت : ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲

متافیزیک علم: درآمدی نظام‌مند و تاریخی

متافیزیک علم: درآمدی نظام‌مند و تاریخی

کد کتاب : ۲۵۱۲

نویسنده (ها) : مارکوس شرنک
Markus Andreas Schrenk
مترجم (ها) : حسن امیری‌آرا
Hassan Amiriara

قیمت : ۲٬۲۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

پردازش متن و گفتار فارسی: مروری بر مبانی نظری و آخرین یافته‌های پژوهشی

پردازش متن و گفتار فارسی: مروری بر مبانی نظری و آخرین یافته‌های پژوهشی

کد کتاب : ۲۵۱۱

نویسنده (ها) : دکتر مهرنوش شمس‌فرد ، دکتر محمود بی‌جن‌خان ، مدیر تولید محتوا: دکتر مهدی احمدی

قیمت : ۵٬۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۳

ماهیت و احکام آن

ماهیت و احکام آن

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۵۰۹

نویسنده (ها) : دکتر حمیدرضا خادمی

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۰

نگاه اول به نظریه ارتباطات: جلد دوم

نگاه اول به نظریه ارتباطات: جلد دوم

کد کتاب : ۲۵۰۸

نویسنده (ها) : اِم گریفین ، با همکاری اندرو لدبتر ، گلن اسپارکس
Em Griffin , Andrew Ledbetter , Glenn Sparks
مترجم (ها) : دکتر غلامرضا آذری

قیمت : ۳٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

نگاه اول به نظریه ارتباطات: جلد اول

نگاه اول به نظریه ارتباطات: جلد اول

کد کتاب : ۲۵۰۷

نویسنده (ها) : اِم گریفین ، با همکاری اندرو لدبتر، گلن اسپارکس
Em Griffin , Andrew Ledbetter , Glenn Sparks
مترجم (ها) : دکتر غلامرضا آذری
Gholamreza Azari , PhD

قیمت : ۲٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

تصحیح متون: اصول و منابع

تصحیح متون: اصول و منابع

کد کتاب : ۲۵۰۶

نویسنده (ها) : علی صفری آق‌قلعه
Ali Safari Agh-Ghaleh

قیمت : ۱٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

تأثیر هخامنشیان در دریای سیاه: تعامل قدرت‌ها

تأثیر هخامنشیان در دریای سیاه: تعامل قدرت‌ها

کد کتاب : ۲۵۰۵

نویسنده (ها) : ینس نیلینگ ، الن رم
Jens Nieling , Ellen Rehm
مترجم (ها) : دکتر مهسا ویسی ، دکتر علیرضا هژبری نوبری
Mahsa Veisi , PhD , Alireza Hejebri Nobari , PhD

قیمت : ۱٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۳

باستان‌شناسی ایران ساسانی

باستان‌شناسی ایران ساسانی

کد کتاب : ۲۵۰۴

نویسنده (ها) : دکتر میثم لباف خانیکی
Meysam Labbaf-Khaniki , PhD

قیمت : ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

آشنایی با قرآن

آشنایی با قرآن

کد کتاب : ۲۵۰۳

نویسنده (ها) : دکتر طلال الحسن
مترجم (ها) : دکتر حسین صفره ، دکتر حسن زرنوشه فراهانی

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

شاعران حوزه ادبی خراسان: عنصری، منوچهری دامغانی، فرخی سیستانی، مسعود سعد

شاعران حوزه ادبی خراسان: عنصری، منوچهری دامغانی، فرخی سیستانی، مسعود سعد

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۵۰۲

نویسنده (ها) : دکتر محمد غلامرضایی
Mohammad Gholamrezaei , PhD

قیمت : ۱٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

سیاست و امنیت ملی در آمریکا: رسانه، گروه‌های ذی‌نفوذ، مذهب، سیاه‌پوستان

سیاست و امنیت ملی در آمریکا: رسانه، گروه‌های ذی‌نفوذ، مذهب، سیاه‌پوستان

کد کتاب : ۲۵۰۱

نویسنده (ها) : دکتر حسین دهشیار
Hossein Daheshiar , PhD

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰