چارچوبی برای تفسیر و نقد متون تاریخی

. A Framework for the Interpretation and Criticism of Historical Textsگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۲۵۳۸
نویسنده (ها) : دکتر مهدی رفعتی‌پناه مهرآبادی
Mahdī Raf´atī Panāh Mehrābādī , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-3123-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۱
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۲۴
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

این اثر در تلاش جهت ارائه چارچوبی برای تفسیر و نقد متون تاریخی، در سطح هستی‌شناسی، مبتنی بر آراء هایدگر در ارتباط با ساختار وجودیِ وجود انسانی است، وجودی که متأثر از «هستن-در-جهان»، «واقع‌بودگی» و «افکندگی» است. این پژوهش در سطح معرفت‌شناسی، به دنبال شناخت متن از طریق شناخت و حصول معرفت به زبان و نشانه‌های زبانی است. در سطح روش‌شناسی نیز تلاش می‌شود از طریق شکستن و واساخت آنچه در متون تاریخی آمده است، امکان دریافت معنا و دست‌یافتن به نقد نشان داده شود. بررسی زمان در متون، توجه به پی‌رنگ، زاویه دید، کانونی‌سازی، ایدئولوژی و تلاش جهت بررسی شخصیت و شخصیت‌پردازی در روایت‌های تاریخی در کنار توجه به پیرامتن، زمینه را برای درک آنچه در متون تاریخی آمده است مهیا می‌کند. این درک با توجه به کاربرد نشانه‌شناسی، نحو روایی، مدل کنشگران و بررسی ژرف‌ساخت متون به نحو قابل توجهی افزایش یافته و امکان نقد فراهم می‌آید.

مقدمه
سپاسگزاری

فصل اول: زبان، معنا و فهم
فصل دوم: هرمنوتیک واقع‌بودگی به‌مثابه سطح هستی‌شناسانه فهم و ...
فصل سوم: معرفت‌شناسی نقد متون تاریخی
فصل چهارم: روش‌شناسی نقد متون تاریخی
فصل پنجم: پی‌‌رنگ
فصل ششم: زمان در روایت
فصل هفتم: راوی، زاویه دید و کانونی‌‌سازی
فصل هشتم: ایدئولوژی
فصل نهم: شخصیت و شخصیت‌‌‌پردازی، الگوی ارتباطی و نظام دستوری
فصل دهم: توجه به پیرامتن در نقد متون تاریخی
فصل یازدهم: کاربرد نشانه‌شناسی در نقد متون تاریخی
فصل دوازدهم: نحو روایی و مدل کنشگران در متون تاریخی
فصل سیزدهم: سطح زیرساخت (ژرف‌‌ساخت) روایت

سخن پایانی
کتابنامه
پیوست

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک‌درسی «نقد متون تاریخی، نقد و بررسی منابع تاریخ ایران بعد از اسلام» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :