مفاخر و چهره‌های ماندگار «سمت»

تعداد بازدید:۱۶۶۸۶
مفاخر و چهره‌های ماندگار «سمت»

سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) مفتخر است که از زمان تأسیس خود تا به امروز از همراهی بی‌دریغ استادان و فرزانگان عالیقدری بهره‌مند بوده که آثار ارزشمند خود را جهت بهره‌مندی دانشگاهیان و دانشجویان این مرز و بوم به «سمت» سپرده‌اند. از میان خیل کثیر پدیدآورندگان عالیقدر آثار منتشره سازمان مطالعه و تدوین (سمت)، تعداد کثیری از آنان، به افتخارات بزرگی دست یافته‌اند و «سمت» به این همراهی مباهات می‌کند. در گام اول معرفی این مفاخر، از شماری از استادان برجسته که در ادوار مختلف همایش چهره‌های ماندگار برگزیده شده‌اند، یاد خواهد شد و آثار این استادان که «سمت» موفق به انتشار آنها شده است به حضور شما مخاطبان ارجمند معرفی می‌گردد.

 

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر مهدی الوانی

 • رشته تخصص: مدیریت
 • کتاب (ها): 
 1. تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی
 2. مباحث ویژه مدیریت دولتی
 3. سرپرستی در صنعت مهمانداری
 4. توسعه مهارتهای مدیران: مواردی که مدیران بزرگ می دانند و به آن عمل می کنند

دکتر قیصر امین‌پور

دکتر آذرتاش آذرنوش

استاد احمد آرام

 • رشته تخصص: مترجمی _ فلسفه و کلام
 • کتاب (ها):
 1. از اگوستن تا گالیله (جلد اول): علم در قرون وسطی
 2. از اگوستن تا گالیله (جلد دوم): علم در اواخر قرون وسطی و اوایل قرون جدید (قرن سیزدهم تا هفدهم)

دکتر حبیب‌الله آیت‌اللهی

 • رشته تخصص: هنر
 • کتاب (ها): 
 1. مبانى نظرى هنرهاى تجسمى
 2. مبانی رنگ و کاربرد آن
 3. فرهنگنامه واژه‌های فرانسوی در زبان هنری ایران (جلد اول)
 4. درسهای کاندینسکی در باهاوس

دکتر صادق آیینه‌وند

دکتر محسن جهانگیری

 • رشته تخصص: فلسفه
 • کتاب (ها): 
 1. شرح اصول فلسفه دکارت و تفکرات مابعدالطبیعی
 2. برگزیده متون فلسفی

دکتر اسماعیل حاکمی والا

دکتر سید محمدباقر حجتی

دکتر علی‌محمد حق شناس

 • رشته تخصص: زبان‌شناسی
 • کتاب (ها): 
 1. تاریخ زبان‌شناسی (بخشی از کتاب زبان‌شناسی در غرب)
 2. مکاتب زبان‌شناسی نوین در غرب (بخشی از کتاب زبان‌شناسی در غرب)

دکتر پریرخ دادستان

 • رشته تخصص: روانشناسی
 • کتاب (ها): 
 1. روان‌شناسى مرضى تحولى: از کودکى تا بزرگسالى (۱)
 2. روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی (۲)
 3. اختلالهای زبان، روشهای تشخیص و بازپروری (روانشناسی مرضی تحولی۳ )
 4. روانشناسی جنایی
 5. ۱۸ مقاله در روان‌شناسی
 6.  گزیده‌ای از بزرگ‌‌ترین نظامهای روان‌شناسی تحولی
 7. گفتگوهای آزاد با ژان پیاژه

دکتر محمد دبیرمقدم

 • رشته تخصص: زبان و ادبیات فارسی
 • کتاب (ها):
 1. زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی
 2. رده شناسی زبانهای ایرانی (جلد اول)
 3. رده شناسی زبانهای ایرانی (جلد دوم)

دکتر منصور رستگار فسایی

دکتر علی رضاییان

 • رشته تخصص: مدیریت
 • کتاب (ها): 
 1. اصول مدیریت
 2. تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم
 3. مبانی سازمان و مدیریت
 4. مبانی مدیریت رفتار سازمانى
 5. سیستم اطلاعات مدیریت (مدل‌سازى اطلاعات)
 6. مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
 7. مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
 8. مدیریت فشار روانى (مدیربت رفتار سازمانى پیشرفته)
 9. تعامل انسان و سیستم اطلاعاتى (سیستم اطلاعات مدیریت)
 10. انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانى پیشرفته)
 11. تیم‌سازی در قرن بیست و یکم
 12. مبانی و رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
 13. مدیریت دانش کاربردی
 14. فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
 15. فرهنگ سازمانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

دکتر علی رواقی

استاد احمد سمیعی گیلانی

دکتر علی شریعتمداری

 • رشته تخصص: علوم تربیتی
 • کتاب (ها):
 1. چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی
 2. تفکر منطقی، روش تعلیم و تربیت
 3. رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزشی
 4. مربیان بزرگ (تاریخ اندیشه‌های تربیتی)

دکتر حسین شکوئی

دکتر سیروس شمیسا

دکتر محمد علوی‌مقدم

دکتر عباسعلی عمید زنجانی

 • رشته تخصص: حقوق
 • کتاب (ها): 
 1. فقه سیاسی: حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام
 2. قواعد فقه: جلد اول: بخش حقوق خصوصی
 3. قواعد فقه: جلد دوم: بخش حقوق جزا
 4. قواعد فقه: جلد سوم: بخش حقوق عمومی
 5. قواعد فقه: بخش حقوق بین‌الملل (جلد۴)

استاد علی‌اکبر غفاری صفت

دکتر علی‌محمد کاردان

 • رشته تخصص: علوم تربیتی
 • کتاب (ها): 
 1. علوم تربیتی: ماهیت و قلمرو آن
 2. سیر آراء تربیتی در غرب

دکتر میرجلال‌الدین کزازی

 • رشته تخصص: زبان و ادبیات فارسی
 • کتاب (ها):
 1. بر آستان جانان (گزارش بیست غزل از نیمه نخستین دیوان حافظ)
 2. گامی در بیکران (گزارش بیست و یک غزل از نیمه دوم دیوان حافظ)
 3. سراچه آوا و رنگ: خاقانى شناسى
 4. نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد اول): از آغاز تا پادشاهی منوچهر
 5. نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد دوم): از آغاز پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب
 6. نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد سوم: داستان سیاوش
 7. نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد چهارم): از داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو
 8. نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد پنجم: از داستان بیژن و منیژه تا آغاز پادشاهی لهراسب
 9. نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد ششم: از پادشاهی لهراسپ تا پادشاهی دارای داراب
 10. نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد هفتم): از پادشاهی اسکندر تا پادشاهی بهرام گور
 11. نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد هشتم): از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد
 12. نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (جلد نهم): از پادشاهی خسرو پرویز تا پادشاهی یزد گرد
 13. نامه باستان: نمایه گزارش بیت‌ها (جلد دهم)

دکتر ابوالقاسم گرجی

 • رشته تخصص: الهیات (فقه و مبانی علوم اسلامی)
 • کتاب (ها): 
 1. تاریخ فقه و فقها
 2. تفسیر جوامع الجامع: جلد اول
 3. تفسیر جوامع الجامع: جلد دوم
 4. تفسیر جوامع الجامع: جلد سوم
 5. تفسیر جوامع الجامع: جلد چهارم

دکتر محمود ماهرالنقش

دکتر مهدی محقق

دکتر کاظم مدیر شانه‌چی 

 • رشته تخصص: الهیات (علوم قرآن و حدیث)
 • کتاب (ها): 
 1. تاریخ حدیث    
 2. آیات الاحکام

استاد نصرالله مردانی

دکتر محمود منصور

 • رشته تخصص: روانشناسی
 • کتاب (ها):
 1. روانشناسى ژنتیک : تحول روانی از تولد تا پیرى
 2. ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت
 3. گفتگوهای آزاد با ژان پیاژه

دکتر جعفر مهراد

دکتر سیدمحمد موسوی بجنوردی

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی

دکتر شکوه نوابی‌نژاد

 • رشته تخصص: علوم تربیتی _ مشاوره
 • کتاب (ها): 
 1. نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی گروهی
 2. مبانی راهنمایی و مشاوره

دکتر عبدالحسین نوایی

 • رشته تخصص: تاریخ
 • کتاب (ها):
 1. متون تاریخى به زبان فارسى
 2. روابط سیاسى و اقتصادى ایران در دوره صفویه
 3. تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه

کلید واژه ها: مفاخر و چهره‌های ماندگار «سمت»

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۴۰۰