گروه‌های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۵۲۶۴
 

 

کارشناس گروه‌ها: زهرا قراگوزلو فرهاد

تلفن: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۳۰۶)

پست الکترونیک: gharagoozloo@samt.ac.ir

 

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۴۰۰