اقتصاد کالای غیربازاری

Economics of Non-Market Goodsگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۲۲۶۸
نویسنده (ها) : دکتر مجید احمدیان
Majid Ahmadian , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۳ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0715-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۷۶۴
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب اقتصاد کالای غیربازاری از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول در سیزده فصل به «مبانی نظری کالاهای بدون بازار»، و بخش دوم در دوازده فصل به «روش‌های کاربردی ارزش‌گذاری کالاهای بدون بازار» اختصاص یافته است. در بخش اول کتاب هدف، مطالعه نظری کالاهای غیربازاری است. در بخش دوم هدف، معرفی روش‌های کاربردی گوناگون ارزش‌گذاری برای تعیین ارزش کالاهای غیربازاری است. امروزه، تعیین ارزش کالاهای غیربازاری برای تنظیم سیستم حسابداری ملی یکپارچه زیست‌محیطی ـ اقتصادی جزء امور ضروری و جدی کشورهاست. در علم اقتصاد قیمت کالا در بازار رقابتی با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. قیمت رقابتی می‌تواند مبنای ارزش کالای بازاری باشد. همه کالاها و خدمات فاقد بازار ارزش دارند و در اکثر علوم قابل شناسایی‌اند، و می‌توان ارزش آن‌ها را با انواع گوناگون روش‌های ارزش‌گذاری تعیین کرد. نویسنده کوشیده است این موضوعات را به‌تفصیل و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی به رشته تحریر درآورد. مطالعه کتاب حاضر به دانشجویان رشته اقتصاد و نیز به محققان و اقتصاددانان توصیه می‌شود.

مقدمه

بخش اول: مبانی نظری کالاهای بدون بازار
فصل اول: طبقه‌بندی کالاها و خدمات غیربازاری
فصل دوم: رجحان مصرف‌کننده و تابع مطلوبیت کالاهای بازاری و غیربازاری
فصل سوم: نظریه تقاضا و کالاهای غیربازاری
فصل چهارم: اقتصاد تمایل به پرداخت کالای بازاری
فصل پنجم: تمایل نهایی به پرداخت و قیمت رقابتی کالای بازاری
فصل ششم: تابع تقاضای جبرانی برحسب تغییر جبرانی و معادل
فصل هفتم: مازاد مصرف‌کننده و تغییر جبرانی و معادل
فصل هشتم: سنجش تقریبی تغییر جبرانی و معادل و کشش درآمدی تقاضای معمولی
فصل نهم: تعیین تمایل به پرداخت و تمایل به دریافت با کشش جانشینی
فصل دهم: تابع تمایل به پرداخت و دریافت با تابع قیمت حدسی کالای غیربازاری
فصل یازدهم: نظریه اقتصادی رجحان بیان شده
فصل دوازدهم: احتمال انتخاب تابع تقاضای تصادفی برای کیفیت کالا
فصل سیزدهم: مدل انتخاب گسسته و پیوسته درنظریه تقاضای تصادفی
 

بخش دوم: روش‌های کاربردی ارزش‌گذاری کالاهای بدون بازار
فصل اول: سنجش ارزش کالای غیربازاری
فصل دوم: سنجش ارزش کیفیت کالاها و خدمات اکوسیستم‌های زیست‌محیطی
فصل سوم: خسارت‌های اکوسیستم‌های زیست‌محیطی
فصل چهارم: روش‌های ارزش‌گذاری و معیارهای تمایل به پرداخت و دریافت
فصل پنجم: تحلیل توابع تمایل به پرداخت و دریافت واقعی تصادفی
فصل ششم: تحلیل تمایل به پرداخت تصادفی و پیشنهاد پرداخت
فصل هفتم: ارزش‌گذاری مشروط و انتخاب دوگانه یک بعدی
فصل هشتم: انتخاب دوگانه دوبعدی و یک‌ونیم‌بعدی
فصل نهم: روش آزمون انتخاب
فصل دهم: مدل انتخاب غیرخوشه‌ای
فصل یازدهم: مدل خوشه‌ای با مقیاس واحد گزینه‌ها و خوشه‌ها
فصل دوازدهم: مدل انتخاب خوشه‌ای

فهرست منابع

در ابتدای هر فصل مقدمه و در پایان آن نتیجه‌گیری، مسائل و پیوست همان فصل درج شده است

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته اقتصاد به عنوان کتاب مبنایی قابل استفاده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :