نظریه بازار و کاربرد آن براى منابع انرژى پایان‌پذیر

Institute for InternationalEnergy Studiesگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۹۴۳
نویسنده (ها) : دکتر مجید احمدیان
Majid Ahmadian , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-989-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه

فصل اول: بررسی رفتار استخراج‌کننده در بازار رقابتی
فصل دوم: بررسی رفتار استخراج‌کننده در بازار انحصاری
فصل سوم: بررسی رفتار استخراج‌کننده در بازار انحصار چندگانه
فصل چهارم: بررسی رفتار گروه کارتل و گروه حاشیه‌ای
فصل پنجم: بررسی رفتار کارتل یکپارچه و انتظارات تولیدکنندگان منابع جایگزین
فصل ششم: بررسی مستقل رفتار اعضای کارتل در شرایط رقابتی
فصل هفتم: بررسی مستقل رفتار کارتل دوپارچه و رعایت اصل همکاری و مذاکره بین آنها
فصل هشتم: بررسی نظریه قدرت کارتل در بازار اقتصادی پویا
فصل نهم: بررسی تأثیر ابزارهای مالی دولت در بهره‌برداری از منابع انرژی پایان‌پذیر منابع

واژه‌نامه

این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی و محیط زیست در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اقتصاد منابع طبیعی ـ انرژی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :