مبانى فقهى اقتصاد اسلامى

The Jurisprudential Foundationsof Islamic Economicsگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۵۲۷
نویسنده (ها) : محمدمهدى کرمى ، محمد پورمند (نبى‌زاده)
Mohammad Mahdi Karami , Mohammad Poormand (Nabizadeh)
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۲۸ آبان ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0319-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۷۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
برگزیده : برگزیده چهارمین جشنواره پژوهشگران برتر حوزه دین و فرهنگ ، 1381
قیمت : ۱٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

شناخت و دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام در زمره مسائلی است که از دیرباز دانشمندان علوم دینی را به خود مشغول ساخته و نظریات متفاوتی در این باره ارائه شده است. یکی از مسائل مهم که ما را در دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام یاری می‌دهد، جایگاه فقه و روش اجتهاد است؛ زیرا متخصص اقتصاد اسلامی تنها از این طریق می‌تواند احکام اسلامی را استنباط و با توجه به آنها و آیات، روایات، مفاهیم مبنایی و شناخت اصول و ارزش‌ها، مکتب اقتصادی اسلام را تبیین کند. این کتاب با سبکی روان و با هدف پاسخ به مسائل فقهی اقتصاد اسلامی، برای دانشجویان رشته‌هایی که آشنایی اجمالی با مباحث اقتصادی دارند، تنظیم شده است. مؤلفان برای تهیه و تنظیم محتوای این کتاب، از همه جزوات درسی مربوط به موضوع و تجربیات اساتیدی استفاده نموده‌اند که سالیان دراز به تدریس آن مشغول بوده‌اند. برای بهره‌برداری بهتر از کتاب، چکیده مباحث هر فصل در پایان آن به همراه پرسش‌هایی برای تمرین و مرور آورده شده است.

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: تعاریف و کلیات
فصل دوم: قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد
فصل سوم: مالکیت
فصل چهارم: اقتصاد بازرگانی
فصل پنجم: اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
فصل ششم: اقتصاد بخش عمومی
فصل هفتم: عدالت اقتصادی
فصل هشتم: نظام مالی در اسلام

منابع و مآخذ

این کتاب به عنوان منبع درسی در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد قابل استفاده استادان و دانشجویان است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :