درآمدى به مبانى اقتصاد خرد: با نگرش اسلامى

An Introduction to the Fundamentalsof Microeconomics From the IslamicPerspectiveگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۳۶۵
نویسنده (ها) : محمدجعفر انصارى ، عسگر دیرباز ، محمدمهدى کرمى ، محمدحسین کرمى
M.J. Ansari , A. Dirbaz , M. M. Karami , M. H. Karami
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
شابک : 978-964-459-366-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۰۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

این کتاب در راستای شفاف کردن مبانی اقتصاد اسلامی و در قلمرو اقتصاد خرد سعی دارد مبانی و اصول اسلامی اقتصاد خرد را کشف کند و آن را با ریشه‌های رفتار اقتصادی در جامعه اسلامی با جامعه سرمایه‌داری مقایسه کند.مباحث این کتاب از شش بخش و یک مقدمه تشکیل شده است. بخش اول که از مفروضاتی مربوط به کل اقتصاد خرد سخن می‌گوید، دارای دو فصل است. در فصل اول، میزات تاثیرپذیری نظریات از پیش‌فرضهای آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اهداف نظریه پردازی، مراحل تشکیل نظریه از مباحث دیگر این فصل است. در فصل دوم، عقلانیت که منطق رفتاری اقتصاد خرد رایج به شمار می‌رود، بررسی می‌شود و سپس منطقی متناسب با رفتار در جامعه اسلامی ارائه می‌گردد. در بخش دوم تا پنجم از پیش‌فرضهایی که مربوط به مباحث خاص اقتصاد خرد است سخن به میان می‌آید و از این چشم‌انداز تقاضا و عرضه کالا و خدمات، بازار اقتصاد و رفاه بررسی می‌شود. در بخش ششم سیستم قیمتها به طور کلی در جامعه سرمایه‌داری و جامعه اسلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مقدمه ناشران
پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: کلیات
فصل اول: نظریه‌پردازی در اقتصاد
فصل دوم: منطق در رفتارهای اقتصادی خرد

بخش دوم: تقاضا
فصل سوم: منطق تقاضاکننده از چشم‌انداز نظریات رایج تقاضا
فصل چهارم: منطق در رفتار تقاضاکننده در جامعه اسلامی

بخش سوم: عرضه کالا و خدمات
فصل پنجم: منطق عرضه‌کننده از چشم‌انداز نظریه رایج تولید
فصل ششم: منطقه عرضه‌کننده در جامعه اسلامی

بخش چهارم: بازار
فصل هفتم: بازار

بخش پنجم: اقتصاد رفاه
فصل هشتم: اقتصاد رفاه

بخش ششم: نگرشی کلی به نظام قیمتها در جامعه سرمایه‌داری و جامعه اسلامی
فصل نهم: منشأ پیدایش ارزش مبادله‌ای
فصل دهم: بررسی نظام قیمتها در جامعه سرمایه‌داری
فصل یازدهم: نظام قیمتها در جامعه اسلامی

کتابنامه

این کتاب دربرگیرنده مباحثی از مبانی اقتصاد خرد در جامعه اسلامی است که می‌تواند به عنوان منبع فرعی در گرایشهای مختلف رشته اقتصاد مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :