مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخچه


تاریخچه روابط عمومی «سمت»

زمانی روابط عمومی با یک یا دو نیرو و امکانات محدود فعالیت می‏کرد و بالطبع فعالیتی محدود داشت. یکی از کارهای با‌ ارزش و درخور تقدیر این دوره برگزاری نمایشگاه کتاب در هجده دانشگاه به مناسبت چاپ پانصدمین عنوان کتاب ...