مطالب مرتبط با کلید واژه

راهبرد مشارکت الکترونیکی


مشارکت الکترونیکی

سازمان «سمت» علاقه‌مند است تا از دریچه نگاه شما کاربران گرامی، در جهت ارتقای کیفیت خدمات قدم بردارد. در این صفحه مسائل مورد نظر جهت مشارکت و تصمیم‌گیری الکترونیکی به مدت دو هفته از تاریخ انتشار آن در مرحله نظرخواهی ...