زبان زنده: درآمدی بر انسان‌شناسی زبان‌شناختی

Living Language : An Introduction to Linguistic Anthropologyکد کتاب : ۲۰۷۱
نویسنده (ها) : لورا ام. اهرن
Laura M. Ahearn
مترجم (ها) : دکتر رضا مقدم کیا
Reza Moghadam Kia , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-600-02-0425-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۲۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

زبان زنده درآمدی آموزنده و مفید بر مطالعه زبان در موقعیت‌های زندگی واقعی است. نویسنده در تدوین کتاب از مطالعات جدید و نتایج پژوهش‌های شخصی بهره می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های بارز کتاب فراهم آوردن مثال‌هایی واقعی از فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و ملل مختلف است که موجب غنای بیشتر کتاب و سودمندی آن برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های مرتبط با زبان شده است. از این کتاب هر خواننده علاقه‌مند به آشنایی با تعامل زبان، جامعه و فرهنگ می‌تواند استفاده کند و فهم آن نیازمند هیچ نوع آشنایی پیشین با انسان‌شناسی یا زبان‌شناسی نیست.

مقدمه مترجم
پیشگفتار
بخش اول: زبان: برخی پرسش‌های بنیادی
فصل اول: حیات آکنده از جامعه زبان
فصل دوم: ایما و اشاره‌ها، زبان‌های اشاره، و چندوجهی‌بودن
فصل سوم: فرایند تحقیق در انسان‌شناسی زبان‌شناختی
فصل چهارم: فراگیری زبان و جامعه‌پذیری
فصل پنجم: زبان، اندیشه، و فرهنگ
بخش دوم: جوامع گویندگان، شنوندگان، خوانندگان، و نویسندگان
فصل ششم: جوامع کاربران زبان
فصل هفتم: چندزبانگی و جهانی‌شدن
فصل هشتم: فعالیت‌های نوشتاری
فصل نهم: کنش، کنش‌مندی، و برساخت جوامع
بخش سوم: زبان، قدرت، و تفاوت‌گذاری اجتماعی
فصل دهم: زبان و جنسیت
فصل یازدهم: زبان، نژاد، و قومیت
فصل دوازدهم: مرگ و تجدید حیات زبان
فصل سیزدهم: نتیجه: زبان، قدرت، و کنشگری
یادداشت‌ها
منابع
نمایه موضوعی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جامعه‌شناسی گرایش مردم‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «زبان‌شناسی از دیدگاه انسان‌شناسی» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است و دانشجویان رشته زبان‌شناسی نیز می‌توانند در درس «جامعه‌شناسی زبان» به عنوان منبع جنبی از آن استفاده کنند.

ارسال با ایمیل: