ریاضیات پایه برای علوم اجتماعی

Basic Mathematics for Social Sciencesکد کتاب : ۳۴۴
نویسنده (ها) : دکتر کریم منصورفر
Karim mansourfar , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0573-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۷۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

فصل اول: آشنایی با مقدمات منطق ریاضی
فصل دوم: علامتهای زیگما، پی، توانها و رادیکالها
فصل سوم: نظریه مجموعه‌ها
فصل چهارم: رابطه‌ها،نگاشتها و تابعها
فصل پنجم: دستورهایی از هندسه تحلیلی و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی
فصل ششم: کاربرد لگاریتم و تصاعدها در تحقیقات اجتماعی
فصل هفتم: آنالیز ترکیبی و بسط دوجمله‌ای
فصل هشتم: جبر ماتریسها
فصل نهم: یادآوری بعضی مفاهیم درباره توابع جبری
فصل دهم: حد و پیوستگی توابع
فصل یازدهم: مشتق و دیفرانسیل
فصل دوازدهم: انتگرالها

کتابنامه

این کتاب برای دانشجویان رشته جامعه‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ریاضیات پایه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :