نظریه‌های مددکاری اجتماعی در عمل

Theories for Direct Social Work Practice



کد کتاب : ۱۷۸۴
نویسنده (ها) : جوزف والش
Joseph Walsh
مترجم (ها) : فریده همتی
Farideh Hemmati
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-996-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۳
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

این کتاب شامل 9 نظریه بالینی و دو الگوی عمل موجز و جامع است که مددکاران اجتماعی برای ارزیابی، برنامه‌ریزی و مداخله‌های مربوط به افراد، خانواده‌ها و گروهها استفاده می‌کنند. هدف مؤلف از نگارش این اثر، فراهم آوردن کتابی تک‌جلدی برای دانشجویان و اساتید کارشناسی ارشد یا شاغل در این حرفه است که نظریه‌ها و مداخله‌های مهم مورد استفاده ایشان را در مراکز بالینی، در بر داشته باشد. مؤلف در دو فصل نخست به مبحث ارزشها، توجه به تواناییها، توانمندسازی مراجعه‌کننده، معنویت و ارزیابی کار خود می‌پردازد و در 11 فصل بعدی که با دیدگاه تاریخی سازماندهی شده است، نظریه‌ها را به ترتیب ورود به قلمروی علوم انسانی معرفی می‌کند. در این نوشتار هر فصل بر اساس تمرکز بر نظریه، هوادارن مهم، خاستگاههای نظریه، دیدگاه نظریه در مورد فرد، مفاهیم ساختاری میان‌فردی، مفاهیم رشد انسان، ماهیت مشکلات، اهمیت تغییر، هدفهای مداخله، راهبردهای ارزیابی و مداخله، شیوه رسیدگی به مسائل معنوی مراجعه کننده، توجه به مسائل عدالت اجتماعی، نمونه‌های موردی، شواهد تحقیقی درباره اثربخشی و سودمندی، انتقادها، سؤالهایی برای فعالیت کلاسی و ضمیمه نکات مهم نظریه، سازماندهی شده است

پیشگفتار
درباره نویسنده
مقدمه مترجم
فصل اول: کندوکاوی بر نظریه
فصل دوم: دیدگاه مددکاری اجتماعی به نظریه و کار بالینی
فصل سوم: نظریه‌های روان‌پویایی 1: روان‌شناسی خود
فصل چهارم: نظریه‌های روان‌پویایی 2: نظریه روابط ابژه[ها]
فصل پنجم: نظریه سامانه‌های عاطفی خانواده
فصل ششم: نظریه رفتارگرایی
فصل هفتم: نظریه شناختی
فصل هشتم: درمان
فصل نهم: نظریه ساختاری خانواده
فصل دهم: درمان راه‌حل‌محور
فصل یازدهم: مصاحبه انگیزشی
فصل دوازدهم: نظریه روایتی
فصل سیزدهم: نظریه بحران و مداخله در بحران
منابع
نمایه موضوعی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌ها و روشهای مددکاری اجتماعی و مشاوره خانواده» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی،‌سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :