مباحثى در اقتصاد خرد (بازار، تعادل عمومى و اقتصاد رفاه)

Debates in MicroeconomicsMarkets, General Equilibrium, Welfare Economicsگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۳۱
نویسنده (ها) : دکتر جعفر عبادى
Ja'far Ebadi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۱ آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-600-02-0282-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : برگزیده سال 1371
قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: مکانیسم بازار
فصل دوم: هدف و رفتار بنگاههای تولیدی دراقتصاد بازار
فصل سوم: ساختار بازار کالا و خدمات
فصل چهارم: بازار رقابت کامل
فصل پنجم: بازار انحصار کامل (چگونگی تعیین قیمت و مقدار تولید)
فصل ششم: بازارهای رقابت ناقص (غیر رقابتی): رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه
فصل هفتم: بازار عوامل تولید ـ تقاضا برای عوامل تولید
فصل هشتم: بازار عوامل تولید ـ نیروی کار
فصل نهم: بازار عوامل تولید ـ سرمایه
فصل دهم: تعادل عمومی و کارایی در اقتصاد
فصل یازدهم: اقتصاد رفاه
فصل دوازدهم: کارآیی مکانیسم بازار و موارد شکست آن

منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اقتصاد خرد» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر پژوهشگران نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :