گفتار و ابزار: روش‌شناسى تلفیقى علم اقتصاد

la parole et l'outilگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۳۷۴
نویسنده (ها) : ژاک اتالى
Jacques Attali
مترجم (ها) : دکتر احمد فرجى دانا
Ahmad Faradji Dana
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۸
شابک : 964-459-375-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۵۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۶٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

گفتار و ابزار نمونۀ بارزی از نقد اقتصاد سیاسی معاصر، شرایط گذار و سازمان اجتماعی جانشین است. ژاک اتالی اقتصاددان دگراندیش و رادیکال فرانسوی با استفاده از آورده‌های علوم مختلف بر مبنای مفاهیم انرژی و اصول نظم به وسیلۀ اخلال، خودسازماندهی، کل‌نگاری و غیره به تحلیل گذار برگشت‌ناپذیر و مقاومت‌ناپذیر از توسعۀ انفجاری می پردازد. به زعم نگارنده شکل هر جامعه به‌طور بنیادی نتیجۀ تلفیق سه متغیر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی است که از ترکیب آنها هشت سطح سازمانی قابل تصور است و هرسطح سازمانی مبین یک الگوی جامعه است که با نوع خاصی از اطلاع، ساختاریابی می‌شود. علاقه‌مندان به مباحث روش‌شناسی و فلسفۀ اقتصاد می‌توانند ادامه و تفصیل این مطالب را در کتاب بیابند.

سخن مترجم
مقدمه مؤلف

فصل اول: سرگشتگی جدید

قسمت اول: برگشت‌ناپذیر و ناپیوسته
فصل دوم: حوزه نشانه
فصل سوم: انرژی و اطلاع
فصل چهارم: سرکوب نظم جدید
فصل پنجم: ضد رشد غیر انفجاری
فصل ششم: نظم جدید به وسیله اخلال

قسمت دوم: آینده مرکب
فصل هفتم: ارزشیابی مجدد انسان
فصل هشتم: ابزارهای ارتباطی
فصل نهم: انسان ارتباط‌طلب
فصل دهم: تنوع تساوی بخش
فصل یازدهم: جامعه خودمختار

قسمت سوم: نمایش یا آزادی
فصل دوازدهم: پویایی‌شناختی خود بازسازماندهی
فصل سیزدهم: خود بازسازماندهی به وسیله ضد سازمان
زمان گفتار
کتابشناسی

این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان کتاب کمک درسی و مرجعی برای دروس «روش‌شناسی و فلسفه اقتصاد»، و موضوعات انتخابی در اقتصاد ترجمه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :