آمایش شهری: سند آمایش شهری و اسناد توسعه شهری

Urban Spatial Planning: Documents of Urban Spatial Planning & Urban Developmentگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۲۵۵۰
نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا پورمحمدی
Mohammad Reza Pourmohammadi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-3163-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۲
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۷۶
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۸۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

اندیشه‌ورزی، نقد، تکامل و تعامل علوم کاربردی، همواره در مکاتب برنامه‌ریزی مطرح بوده و مورد استقبال فراوان اندیشمندان قرار گرفته است. شهرسازی در قرن بیستم فراز و نشیب زیادی یافته است. عمومیت یافتن طرح‌های تیپ جامع و تفصیلی تا برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در توسعه شهرها ازجمله آنهاست. با آغاز هزاره سوم و تأثیر فنّاوری‌ها بر حل برخی مشکلات شهری، برنامه‌ریزی در شهرها نیز تکامل بیشتری پیدا کرده و اندیشه آمایش شهری، برای رفع معایب طرح‌های جامع و تفصیلی و یا برنامه‌های راهبردی عملیاتی، به مثابه نواندیشی جدیدی در شکل‌دهی به شهرهای آینده مطرح شده است. این کتاب به دنبال تبارشناسی طرح‌های توسعه شهری و ارائه دیدگاهی نو با مفهوم آمایش شهری است.

پیشگفتار

فصل اول: مبانی تفکر برنامه‌ریزی در ایران
فصل دوم: سابقه برنامه‌ریزی شهری در ایران، رویکردها و روش‌ها
فصل سوم: نقد نظام سلسله‌مراتب برنامه‌ریزی توسعه شهری کشور
فصل چهارم: پیمایشی در میزان موفقیت و کاربرد الگوها و طرح‌های توسعه شهری در ایران
فصل پنجم: بازاندیشی درباره آینده شهرها؛ الزامات زندگی جدید شهری در هزاره سوم
فصل ششم: تبیین جایگاه سند آمایش شهری در نظام برنامه‌ریزی توسعه شهری کشور

منابع و مآخذ

کتاب حاضر برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گرایش آمایش سرزمین؛ مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش‌های برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری؛ اقتصاد، گرایش توسعه و جامعه‌شناسی و گرایش توسعه قابل استفاده می‌باشد. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :