گلگشتی در شعر و اندیشه سنایی: گزیده‌ای از حدیقه ‌الحقیقه، سیرالعباد، غزلیات و قصیده‌های سنایی

. A Walk Through the Rose Garden of Sanā'i's Poetry and Thought: A Selection of Sanā'i's Hadiqat al-Haqiqa, Sayr al-'Ibād, Ghazals and Qasidasکد کتاب : ۲۴۷۵
نویسنده (ها) : دکتر مریم حسینی
Maryam Hosseini , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۷ دی ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-2397-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۴۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۸۷۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب گلگشتی در شعر و اندیشه سنایی گزیده‌‌ای از منظومه‌‌های حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه و سیرالعباد من المبدأ الی المعاد حکیم سنایی (467ـ529 ق) است که با منتخبی از غزل‌‌ها و قصیده‌‌‌های این شاعر برجسته شعر و ادب عرفانی فارسی همراه شده، تا خواننده علاقه‌‌مند به ادبیات عرفانی بتواند در یک اثر مجموعه‌‌ای از انواع سخن این شاعر بلندپایه را در اختیار داشته باشد. در این کتاب گزینش ابیات منظومه‌‌ها بر اساس کهن‌‌ترین نسخه‌‌های خطی بازمانده از آثار شاعر صورت گرفته و مؤلف بر آن بوده است تا ساختار اصیل و اصلی کتاب را به همان صورت موجود در نسخه‌های کهن حفظ نماید. یادداشت‌هایی که همراه ابیات آمده خوانش روان‌تری را برای خواننده امروزی شعر کهن پارسی فراهم کرده است.

پیشگفتار

فصل اول: مقدمه منثور سنایی بر فخری‌نامه (حدیقه)
فصل دوم: درباره حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه
فصل سوم: گزیده حدیقه سنایی
فصل چهارم: یادداشت‌هایی بر حدیقه
فصل پنجم: گزیده سیرالعباد
فصل ششم: یادداشت‌هایی برگزیده سیرالعباد
فصل هفتم: گزیدۀ غزل‌‌‌‌های سنایی
فصل هشتم: یادداشت‌هایی بر غزل‌ها
فصل نهم: گزیدۀ قصیده‌‌‌‌های سنایی
فصل دهم: یادداشت‌هایی بر قصیده‌ها

شکل‌ها
منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی به عنوان منبع اصلی درس «متون نظم (4): اشعار سنایی» در مقطع کارشناسی و درس «متون نظم (4): سنایی و ناصرخسرو» در مقطع کارشناسی ارشد هر کدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌‌مندان نیز از آن بهره‌‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :