برساخت گذشته: درآمدی بر نظریه تاریخ

Konstruktion der Vergangenheit: Eine Einführung in die Geschichtstheorieگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۲۳۸۸
نویسنده (ها) : کریس لورنتس
Chris Lorenz
مترجم (ها) : دکتر ماریا ناصر ، ویراستار علمی: ‌دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی
Maria Naser , PhD , Seyyed Mohammad Reza Hosseini Beheshti , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-2183-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۱۶
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کریس لورنتس، نظریه‌پردازِ تاریخ و استاد تاریخ‌نگاری هلندی، در این کتاب نشان می‌دهد که برخلاف دیدگاه بسیاری از مورخان که در کوشش‌های علمی‌شان خود را چندان نیازمند به تکیه بر نظریه‌هایی در باب تاریخ و تاریخ‌نگاری نمی‌دانند، این تلقی تا چه اندازه با کاری که در مقام عمل بدان می‌پردازند فاصله دارد. او با کوشش برای تدقیق مفاهیمی همچون امر واقع و تفسیر، علت و صدفه، پیوستگی و ناپیوستگی، فرد و ساختار و نیز عینیت و ذهنیت، توجه خواننده را به اهمیت این مفاهیم در پژوهش‌های تاریخی جلب می‌کند. به علاوه، با معرفی رویکردهای مختلف در تبیین تاریخی و نقد آنها معلوم می‌سازد که چگونه تفسیرهای متعددی از گذشته می‌توانند از اعتباری هم‌ارز برخوردار باشند. لورنتس با بررسی تردیدهایی که از جانب اندیشه پست‌مدرن در خصوص اعتمادپذیربودن شناخت تاریخی ابراز می‌شود، به راه‌حل‌های میانه‌ای می‌رسد که از دیدگاه او می‌توانند به لحاظ نظری، پژوهش‌های تاریخی را موجه سازند.

درآمد
یادداشت مترجم
پیشگفتار ناشر متن آلمانی
مقدمه

فصل اول: نظریه تاریخ چیست؟
فصل دوم: امور واقع و تفسیر
فصل سوم: امر واقع، تفسیر و حقیقت
فصل چهارم: برداشت تحصل‌گرایانه (پوزیتیویستی) از تبیین تاریخی (1)
فصل پنجم: برداشت تحصل‌گرایانه (پوزیتیویستی) از تبیین تاریخی (2): الگوی تبیینی احتمالی
فصل ششم: برداشت تفسیری (هرمنویتیکی) از تبیین تاریخی (1)
فصل هفتم: برداشت تفسیری (هرمنویتیکی) از تبیین تاریخی (2): الگوی تبیینی قصدگرا
فصل هشتم: برداشت تفسیری (هرمنویتیکی) از تبیین تاریخی (3): الگوی تبیینی روایی ـ تبیین به‌منزله روایت
فصل نهم: تبیین‌های علّی در علم تاریخ (1)
فصل دهم: تبیین‌های علّی در علم تاریخ (2)
فصل یازدهم: تبیین‌های علّی در علم تاریخ (3): الگوی تبیینی مقایسه‌ای
فصل دوازدهم: اشخاص و ساختارها در تبیین تاریخی
فصل سیزدهم: علم تاریخ و علوم اجتماعی
فصل چهاردهم: عینیت، ذهنیت و نقش ارزش‌ها

کتاب‌شناسی
فهرست اعلام
واژه‌نامه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان یک اثر مبنایی برای مباحث مرتبط با تاریخ‌نگاری، روش تحقیق در تاریخ، فلسفه تاریخ و فلسفه علم تاریخ ترجمه شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر پژوهشگران نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :