نظریه‌هاى جامعه‌شناسى

Sociological Theoriesکد کتاب : ۲۸
نویسنده (ها) : دکتر غلامعباس توسلى
Gholam-Abbas Tavassoli , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۹ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-140-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۶۹
آخرین نوبت چاپ : ۲۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب نظریه‌های جامعه‌شناسی، حاصل پژوهش، کنکاش، تدریس و مطالعه چندین ساله مؤلف در متون جامعه‌شناسی و آثار مختلف است. این اثر از 12 فصل تشکیل شده است؛ در سه فصل نخست، تعاریف و مفاهیم و نظریه های زیربنایی جامعه‌شناسی، مانند مثبت‌گرایی و تطورگرایی به تفصیل آمده است. از فصل چهارم به بعد، نظریه‌های شناخته‌شده‌ای همچون ساخت‌گرایی و کارکردگرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در چهار فصل دیگر، دیدگاه‌ها و گرایش‌های جدید، مانند مبادله، روش‌شناسی مردمی، کنش متقابل نمادی و پدیدارشناسی، تشریح شده است. هر فصل کتاب به چند بخش عمده تقسیم شده است؛ در بخش اول مفاهیم، نظریه‌ها و اصول هر مکتب‌ و در بخش‌های دیگر، معرفی آثار و آراء صاحب‌نظران بنام آن مکتب مطرح شده است .در پایان هر فصل، مفاهیم کلیدی، پرسش‌ها، یادداشت‌ها و فهرست منابع و مآخذ ارائه شده است تا درک مطلب و فراگیری آن را آسان سازد.

گشایش کتاب
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مثبت‌گرایی
فصل سوم: تطورگرایی
فصل چهارم: ساخت‌گرایی
فصل پنجم: کارکردگرایی
فصل ششم: کنش متقابل نمادی
فصل هفتم: پدیدارشناسی و جامعه‌شناسی پدیدارشناختی
فصل هشتم: نظریه مبادله
فصل نهم: روش‌شناسی مردمی یا جامعه‌شناسی زندگی روزمره و معرفت عامیانه
واژه‌نامه


چاپ سیزدهم، با اضافات و اصلاحات

این کتاب برای استفاده در درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی» در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف رشته علوم اجتماعی کاربرد دارد.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :