جامعه‌شناسی کار و شغل

Sociology of Work and Professionکد کتاب : ۱۶۲
نویسنده (ها) : دکتر غلامعباس توسلى
GholamAbbas Tavassoli , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۰ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-582-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۲۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

درآمدی بر چاپ دهم
پیشگفتار
بخش اول: کار چیست؟
فصل اول: موضوع و قلمرو جامعه‌شناسی کار
فصل دوم: روشهای تحقیق در جامعه‌شناسی کار و شغل
فصل سوم: رابطه جامعه‌شناسی کار با سایر علوم اجتماعی
بخش دوم: ویژگیها و ابعاد مختلف کار صنعتی
فصل چهارم: ویژگیهای کلی کار در عصر جدید
فصل پنجم: روان‌شناسی اجتماعی کار صنعتی (مسائل رفاهی کارگران و رضایت شغلی)
بخش سوم: فعالیت و اشتغال
فصل ششم: جمعیت فعال و نظریه اشتغال
فصل هفتم: فعالیت و اشتغال در ایران
فصل هشتم: بخش نوین و بخش غیر متشکل فعالیت و تأثیر آن بر اشتغال
فصل نهم: تحولات صنعتی و آینده کار
منابع و مآخذ

چاپ دهم ویراست 2

این کتاب برای دانشجویان رشته جامعه‌شناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی کار و شغل» به ارزش 3 واحد در دوره کارشناسی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن استفاده کنند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :