اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی: با تأکید بر جغرافیای فرهنگی ایران

Principles of Cultural Geography : With Emphasis on Cultural Geography of Iranگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۲۰۲۰
نویسنده (ها) : دکتر احسان لشگری تفرشی ، دکتر سید عباس احمدی
Ehsan Lashgari Tafreshi , PhD , Seyed Abbas Ahmadi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0341-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۰۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

فرهنگ در زندگی ما نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کند و شناخت یک جامعه یا گروه انسانی، تنها با شناخت آن ممکن است. دانش جغرافیای فرهنگی نیز در صدد شناخت فرهنگ و فضای جغرافیایی و تعامل این دو حوزه است. والرشتاین جغرافیای فرهنگی را چهارچوبی می‌داند که نظام جهانی در داخل آن عمل می‌کند. وی مشترکات فرهنگی هر حوزه جغرافیایی را مد نظر قرار داده، آن را «جنبه پوشیده جهان» می‌نامد و خط و مرزهای فرهنگی را «چهارچوب ژئوپولیتیک واقعی» معرفی می‌کند. در این کتاب علاوه بر تبیین رابطه متقابل فرهنگ و محیط و نیز نحوه پراکندگی نمادها، فرایندها، چشم‌اندازها و هنجارهای فرهنگی در فضای جغرافیایی، توجه ویژه‌ای به ایران شده است. آشکار است که فرهنگ حاکم بر ملت ایران هم از محیط جغرافیایی سرزمین ایران تأثیر پذیرفته و هم بر آن اثرگذار بوده است.

مقدمه

فصل اول: مفهوم فرهنگ و جغرافیای فرهنگی
فصل دوم: ابعاد موضوعی جغرافیای فرهنگی
فصل سوم: جغرافیای فرهنگی و توسعه
فصل چهارم: جغرافیای فرهنگی ایران

منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های جغرافیا در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی جغرافیای فرهنگی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :