مبانی اقتصاد اسلامی

The Principles of Islamic Economyگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۵۵
نویسنده (ها) : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
The Research Institute of Howzeh and University
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0559-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۱
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

این کتاب بعد از کتاب «درآمدی بر اقتصاد اسلامی» دومین اثری است که در زمینه مبانی حقوقی و ارزشی «اقتصاد اسلامی» تدوین شده است. در این کتاب شکل بحث‌ها بیشتر اقتصادی و تحلیلی است و از شکل حقوقی فاصله گرفته است. ویژگی این اثر این است که ارزش‌ها و حقوق پذیرفته شده در نظام اقتصاد اسلامی به گونه‌ای در آن مطرح شده است که زمینه این باور را به وجود آورد که ارزش‌های پذیرفته شده در نظام اقتصاد اسلامی قادر است برخی از نظریه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

پیشگفتار

بخش اول: تعاریف و مباحث مقدماتی اقتصاد
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: روش‌های تحقیق، تحلیل و طرح مسائل اقتصادی
فصل سوم: مفاهیم مبنایی مکتب اقتصادی اسلام
فصل چهارم: اهداف اقتصاد اسلامی
بخش دوم: مبانی اقتصاد اسلامی فصل پنجم: مالکیت
فصل ششم: مبانی توزیع درآمد
فصل هفتم: مصرف
فصل هشتم: آزادی اقتصادی
فصل نهم: محدودیت‌های درآمد
فصل دهم: درآمدی مالیاتی
فصل یازدهم: عدالت اجتماعی
فصل دوازدهم: نقش بخش عمومی
فصل سیزدهم: ماهیت دولت اسلامی
فصل چهاردهم: خطوط کلی، روش‌ها و سیاست‌های دولت در بخش عمومی

منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمکی درس «مبانی اقتصاد اسلامی» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :