غزنویان: از پیدایش تا فروپاشى

The Ghaznavid's Rise & Fallگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۹۷۰
نویسنده (ها) : دکتر سیدابوالقاسم فروزانى
Seyed Aboulghasem Forouzani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-016-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۸۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۵۷۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه
یادداشتها

فصل اول: بررسی منابع و مآخذ
فصل دوم: البتگین بنیانگذار حکومت غزنوی
فصل سوم: غزنین از گذشته‌های دور تا عهد البتگین
فصل چهارم: جانشینان البتگین
فصل پنجم: سبکتگین، بنیانگذار سلسله غزنوی
فصل ششم: اختلاف در موضوع جانشینی سبکتگین
فصل هفتم: سلطان محمود غزنوی
فصل هشتم: کشمکش بر سر تاج و تخت محمود
فصل نهم: سلطان مسعود غزنوی
فصل دهم: امیرمحمد غزنوی و بازیابی حکومت
فصل یازدهم: سلطان مودود و تلاش برای تجدید قدرت غزنوی
فصل دوازدهم: آشفتگیهای سیاسی و حکومت کم‌دوام
فصل سیزدهم: سلطان ابراهیم فرمانروایی مدبر و نیکنام
فصل چهاردهم: سلطان مسعود سوم و حکومتی بی‌دغدغه
فصل پانزدهم: کشمکش بر سر جانشینی سلطان مسعود سوم
فصل شانزدهم: بهرامشاه و نقش او در زوال قدرت غزنویان
فصل هفدهم: فروپاشی سلسله غزنونی
فصل هجدهم: نهادهای اداری و اوضاع اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و ...

پیوستها

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی قسمتی از درس «تحولات سیاسی، اجتماعی ایران در دوره سامانیان، آل بویه و غزنویان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :