بیوشیمى فعالیت هاى ورزشى

Biochemistry of Exercise & Trainingگروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۵۵۶
نویسنده (ها) : ران موگان ، میکائیل گلیسون ، پائول ال. گرین هاف
Ron Maughan , Michael Gleeson , Paul L. Greenhaff
مترجم (ها) : دکتر عباسعلى گائینى ، محمد رضا حامدى نیا ، مریم کوشکى جهرمى ، مهرداد فتحى
Abbas Ali Gaeini , PhD , Mohammad Reza Hamedinia , PhD , Maryam Koshki Jahromi , PhD , Mehrdad Fathi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-589-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه الکترونیکی

حرفهای مخفف
پیشگفتار ویراستار
پیشگفتار مؤلفان
فصل اول: فیزیولوژی و بیوشیمی عضله‌های اسکلتی و ورزش
فصل دوم: نوکلئوتید پورین و فسفوکراتین
فصل سوم: سوخت و ساز کربوهیدرات
فصل چهارم: سوخت و ساز چربی
فصل پنجم: سوخت و ساز پروتئین، اسیدهای آمینه و مولکولهای وابسته
فصل ششم: پاسخهای سوخت و سازی به فعّالیتهای خیلی شدید
فصل هفتم: پاسخهای سوخت و سازی به ورزش طولانی مدّت
فصل هشتم: سازگاری سوخت و سازی با ورزش
پیوست 1: ساختار و پیوند شیمیایی
پیوست 2: حرکتهای آنزیم و تنظیم واکنشها
پیوست 3: خنثی‌کننده‌های شیمیایی و کنترل تعادل اسیدی ـ بازی
واژه‌نامه ویژه بیوشیمی

این کتاب برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع درسهای «بیوشیمی»، «متابولیسم و ورزش» و «غدد درون‌ریز و ورزش» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :