کار عملى بازیگر

The Actor at Workگروه‌ها : هنر
کد کتاب : ۸۸۷
نویسنده (ها) : رابرت بندتى
Robert benedetti
مترجم (ها) : احمد دامود
Ahmad Damood
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-935-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
تعداد صفحات : ۳۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

دیباچه
پیشگفتار

بخش اول: آماده‌سازی خود
درس اول: بازیگر درون شما
درس دوم: خلاقیت
درس سوم: مرکزیت و حرکت
درس چهارم: ژست
درس پنجم: صدای انسان
درس ششم: گفتار
درس هفتم: فضای اجرا
درس هشتم: کار با دیگران

بخش دوم: رویداد
درس نهم: رویداد
درس دهم: رویداد و روند بازیگری
درس یازدهم: نیازها، رویدادها و هدفها
درس دوازدهم: رویدادهای قابل اجرا
درس سیزدهم: ساختار و حرکت روان نمایشنامه
درس چهاردهم: بخشهای یک صحنه
درس پانزدهم: خط سراسری و هدف نهایی

بخش سوم: شخصیت‌پردازی
درس شانزدهم: عملکرد و عناصر شخصیت
درس هفدهم: ذهن شخصیت
درس هجدهم: زبان شخصیت
درس نوزدهم: بدن شخصیت
درس بیستم: عواطف شخصیت

بخش چهارم: روند کار در تمرینها
درس بیست و یکم: روند تمرین 1: دریافت محتوا
درس بیست و دوم: روند تمرین 2: گسترش شکل اجرا
درس بیست و سوم: روند تمرین 3: آماده شدن برای افتتاح
درس بیست و چهارم: بازیگر به هنگام اجرا

کلام آخر: دگرگونی
ضمایم
کتابنامه


کتاب حاضر برای دانشجویان رشته هنر (کارگردانی و بازیگری) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی دروس مبانی بازیگری 1 و 2 به ارزش 4 واحد ترجمه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :