فیزیولوژی ورزشی پیشرفته (جلد دوم)

ACSM`s Advanced Exercise Physiology (Vol : 2)گروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۱۹۵۳
نویسنده (ها) : پیتر آ. فارل ، میکائیل جی. جوینر ، وینسنت جی. کایوزو
Peter A. Farrell , Michael J. Joyner , Vincent J. Caiozzo
مترجم (ها) : دکتر حمید آقاعلی نژاد ، دکتر سجاد احمدی زاد ، دکتر محمدرضا حامدی نیا ، دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر حمید محبی
Ahmad Azad , PhD , Hamid Agha Alinejad , PhD , Sajad ahmadi Zad , PhD , Mohammad Reza Hamedi Nieya , PhD , Valiollah Dabidi Roshan , PhD , Hamid Rajabi , PhD , Abbasali Gaeini , PhD , Hamid Mohebbi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0242-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۴
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

دومین چاپ فیزیولوژی ورزشی پیشرفته ACSM، که تیمی از کارشناسان بین‌المللی آن را تهیه کرده‌اند، نکات ظریف و دقیق فیزیولوژی فعالیت ورزشی را به بحث می‌گذارد. در این اثر، درباره آثار آنی و درازمدت فعالیت ورزشی بر هر یک از دستگاههای بدن به تفصیل بحث و بر این نکته تأکید می‌شود که پاسخهای فیزیولوژیایی دستگاه بدن به فعالیت ورزشی چگونه به هم وابسته‌اند. به علاوه، کتاب نشان می‌دهد که پاسخهای فیزیولوژیایی چگونه تحت تأثیر گرما، سرما، هایپوکسی، جاذبه، استراحت و پرفشاری قرار می‌گیرند. این اثر از مجموعه آثار کالج امریکایی پزشکی ـ ورزشی است که در سال 1954 بنا نهاده شده است و بیش از 20 هزار عضو در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از بیش از 70 کشور در آن عضویت دارند

فصل دوازدهم: دستگاه معدی ـ روده‌ای / ترجمه دکتر محمدرضا حامدی‌نیا
فصل سیزدهم: دستگاههای سوخت‌و‌سازی: کنترل سنتز ATP در عضله اسکلتی / ترجمه دکتر محمدرضا حامدی‌نیا
فصل چهاردهم: دستگاههای سوخت‌و‌سازی: سوخت‌و‌ساز کربوهیدرات / ترجمه دکتر حمید محبی
فصل پانزدهم: دستگاههای سوخت‌و‌سازی: سوخت‌و‌ساز چربی / ترجمه دکتر حمید محبی
فصل شانزدهم: دستگاههای سوخت‌و‌سازی: تعامل سوخت‌و‌ساز چربی و کربوهیدرات / ترجمه دکتر حمید محبی
فصل هفدهم: دستگاههای سوخت‌وسازی: سوخت‌وساز پروتئین و اسیدهای آمینه در عضله / ترجمه دکتر حمید محبی
فصل هجدهم: بیوژنز میتوکندریایی ناشی از تمرین استقامتی / ترجمه دکتر محمدرضا حامدی‌نیا
فصل نوزدهم: دستگاه غدد درون‌ریز: آثار هماهنگ بر سوخت‌وساز، رشد و تولید مثل / ترجمه دکتر عباسعلی گائینی
فصل بیستم: فعالیت ورزشی و دستگاه ایمنی / ترجمه دکتر حمید آقا‌علی‌نژاد
فصل بیست‌ویکم: مایع بدن و دستگاههای خون‌ساز / ترجمه دکتر سجاد احمدی‌زاد
فصل بیست‌ودوم: دستگاه کلیوی / ترجمه دکتر سجاد احمدی‌زاد
بخش دوم: آثار فعالیت ورزشی در محیطهای متفاوت
فصل بیست‌وسوم: دستگاههای فیزیولوژیایی و پاسخ آنها به شرایط گرما و سرما / ترجمه دکتر سجاد احمدی‌زاد
فصل بیست‌وچهارم: دستگاههای فیزیولوژیایی و پاسخهای آن به شرایط هایپوکسی / ترجمه دکتر حمید آقا‌علی‌نژاد
فصل بیست‌وپنجم: دستگاههای فیزیولوژیایی و پاسخهای آن به شرایط پرفشار / ترجمه دکتر حمید آقا‌علی‌نژاد
فصل بیست‌وششم: دستگاههای فیزیولوژیایی و پاسخهای آنها به شرایط کم‌جاذبگی و استراحت در بستر / ترجمه دکتر حمید آقا‌علی‌نژاد
بخش سوم: علم ژنوم در آینده‌ فیزیولوژی فعالیت ورزشی
فصل بیست‌وهفتم: علم ژنوم و پروتئوم فعالیت ورزشی / ترجمه دکتر محمدرضا حامدی‌نیا
نمایه / ترجمه دکتر حمید محبی

جامعه دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران یاری دهند. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی کتاب مبنایی است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :