اقتصاد کشاورزی

Agricultural Economyگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۱۶۵۷
نویسنده (ها) : دکتر نعمت‌الله اکبری ، دکتر مصطفی شریف
Nematolah Akbari , PhD , Mostafa Sharif , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-3132-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۱
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۶۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۳۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مطابق نظریه آرتور لوئیس با عنوان «توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار» برای تحقق رشد اقتصادی، منابع باید از بخش سنتی به مدرن انتقال یابند. مطابق نظر اکثر تحلیل‌گران این دو بخش به ترتیب معادل کشاورزی سنتی و صنعت فرض و موجب می‌شود که توسعه اقتصادی را صرفاً در صنعت ببینند. اما بررسیهای عمیق‌تر موجب شناخت و درک درست‌تری از ارتباط بین بخشهای کشاورزی و صنعت شده است. به طوری که در اواسط دهه 1960 عنوان شد که هر گونه رکودی در رشد بخش کشاورزی سبب رکود در رشد صنعت خواهد شد و این خود، موجب افتادن در دام تعادلی سطح پایین می‌شود. اما درباره نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی مطابق نظر جانستون و ملور بخش کشاورزی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه دانسته شده و در مراحل بعدی رشد هم برای بخش کشاورزی نقشهای گوناگون تأمین درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین خوراک، ایجاد بازار و ارزآوری در تغییر ساختار اقتصاد کشورهای جهان سوم در نظر گرفته می‌شود.

پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: توسعه اقتصادی و جایگاه کشاورزی
فصل دوم: اقتصاد تولید کشاورزی
فصل سوم: تجزیه و تحلیل کاربرد توابع تولید در بخش کشاورزی
فصل چهارم: برنامه‌ریزی خطی و کاربرد آن در بخش کشاورزی
فصل پنجم: عرضه محصولات کشاورزی
فصل ششم: تقاضا برای محصولات کشاورزی
فصل هفتم: قیمت‌گذاری
فصل هشتم: بازار محصولات کشاورزی
فصل نهم: نظامهای بهره‌برداری و شیوه‌های تولید در کشاورزی
فصل دهم: نقش تکنولوژی در بخش کشاورزی

فهرست منابع

جاپ چهارم، ویراست 2: با تجدید نظر اساسی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی به‌ عنوان منبع اصلی «درس اقتصاد کشاورزی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، علاقه‌مندان به دانستن کاربرد مفاهیم اقتصاد خرد در بخش کشاورزی و صاحبان بنگاههای اقتصادی که دست‌اندرکار چنین فعالیتهایی هستند و سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :