جامعه‌شناسی بیماریهای روانی

A Sociology of Mental Illnessکد کتاب : ۱۱۱۷
نویسنده (ها) : مارک تاسیگ ، جانت میکلو ، سری سوبدی
Mark Tausig , Janet Michello , Sree Subedi
مترجم (ها) : دکتر احمد عبداللهی
Ahmad Abdollahi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۵ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳
شابک : 978-964-530-189-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۲۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
فصل اول: مقدمه: علل و پیامدهای اجتماعی بیماریهای روانی

بخش اول: دلایل اجتماعی بیماریهای روانی
فصل دوم: فرایند استرس و بیماریهای روانی
فصل سوم: پایگاه اجتماعی: جنسیت
فصل چهارم: پایگاه اجتماعی: پایگاه اجتماعی-اقتصادی و نژادـقومیت
فصل پنجم: پایگاه اجتماعی: سن
فصل ششم: پایگاه اجتماعی: اجتماع
فصل هفتم: نقشهای اجتماعی: همسر، والد
فصل هشتم: نقشهای اجتماعی: کارگر
فصل نهم: تلاقی پایگاهها و نقشها

بخش دوم: واکنشهای اجتماعی به بیماریهای روانی
فصل دهم: الصاق برچسب بیماری روانی به رفتار انحرافی
فصل یازدهم: رابطه بین نگرشهای عمومی و برچسبهای تخصصی
فصل دوازدهم: درمانطبی رفتار انحرافی و بیماری روانی
فصل سیزدهم: تاریخچه پیدایش واکنشهای اجتماعی به بیماریهای روانی
فصل چهاردهم: بررسی انتقادی بهداشت روانی اجتماع‌مدار
فصل پانزدهم: نقش جامعه‌شناسی

منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی پزشکی» به ارزش 3 واحد و منبع کمکی درسهای «جامعه‌شناسی انحرافات» و «آسیب‌شناسی اجتماعی» ترجمه شده است. در ضمن این کتاب می‌تواند به عنوان یک درس اختیاری در رشته‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و بهداشت روان در دوره کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :