اقتصاد منطقه‌اى (تئورى و مدلها)

Regional Economics (Theory and Models)گروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۵۰۳
نویسنده (ها) : دکتر مجید صباغ کرمانى
Majid Sabbagh Kermani , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-0362-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : شایسته تقدیر یازدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1381
قیمت : ۶۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

هدف از تدوین کتاب حاضر که دستاورد سالها پژوهش و تجربه تدریس نگارنده است، طرح برخى از مسائل موجود در اقتصاد منطقه‏‌اى و نحوه مدل‌سازى و اجراى عملى آنهاست. مطالب فصول مختلف به گونه‌‏اى طراحى شده است که بتوانند براى دانشجویان دوره‏ه‌اى کارشناسى و کارشناسى ارشد و بالاتر در رشته‏‌هایى نظیر اقتصاد، جغرافیا، برنامه‏‌ریزى منطقه‏‌اى، برنامه‏‌ریزى شهرى و شهرسازى و سایر رشته‏‌هاى مرتبط با علوم اجتماعى مورد استفاده قرار گیرند. نکته قابل توجه دیگر در این کتاب این است که بخشها و فصول مندرج در آن به گونه‏‌اى تدوین شده است که مى‌‏توان به طور مستقل آنها را مطالعه کرد. دلیل این امر تنوع بسیار زیاد در مقولات و موضوعات مطروحه در اقتصاد منطقه‌‏اى است که نویسنده به هیچ وجه ادعاى طرح تمامى آن مسائل را در این کتاب ندارد. اگرچه ذکر این نکته ضرورى است که ترتیب و توالى خاص و منطقى نیز در طرح فصول مختلف در نظر گرفته شده است.

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: نحوه ایجاد و تکامل مناطق و شهرها
فصل اول: چگونگی ایجاد مناطق و شهرها
فصل دوم: مکانیابی (تئوری‌ها و عوامل مؤثر بر آن)
فصل سوم: نواحی بازار بنگاه‌ها و سیستم‌های شهری
فصل چهارم: تجارت بین مناطق و مهاجرت عوامل تولید

بخش دوم: تعیین درآمد و اشتغال در مناطق
فصل پنجم: مدل اقتصاد پایه
فصل ششم: مدل درآمد ـ مخارج
فصل هفتم: مدل داده ـ ستانده
فصل هشتم: تئوری‌های رشد مناطق

بخش سوم: موضوعات انتخابی در اقتصاد مناطق
فصل نهم: مدل‌های پیشبینی جمعیت در مناطق
فصل دهم: اقتصاد گردشگری در مناطق
فصل یازدهم: اقتصاد حمل و نقل در مناطق
بخش چهارم: سیاست‌های منطقه‌ای
فصل دوازدهم: ابزارهای خرد و ارزیابی سیاست‌ها در مناطق
فصل سیزدهم: منطقه‌گرایی در جهان

فهرست شکل‌ها
فهرست جداول

این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «اقتصاد منطقه‌ای» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :