توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانى نظرى، رویکرد نهادگرایى و روش‌شناسى

Economic Developmentگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۶۶۳
نویسنده (ها) : دکتر محمود متوسلى
Mahmoud Motavasseli , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-0433-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۷۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مقدمه 

فصل اول: مفاهیم، نمودها و ابعاد توسعه اقتصادی
فصل دوم: نقش ارزشها، فرهنگها و نهادها در توسعه اقتصادی
فصل سوم: دیدگاهها و الگوهای مهم توسعه اقتصادی
فصل چهارم: اقتصاد نهادگرایی، رویکردی بدیل برای تحلیل پدیده‌های اقتصادی کشورهای جهان سوم
فصل پنجم: مباحثی در روش‌شناسی اقتصاد توسعه
پرسشها
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «توسعه اقتصادی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :