اصول و مبانی بهداشت روانی

Principles of Mental Healthگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۶۰۹
نویسنده (ها) : دکتر شهریار شهیدی ، دکتر مصطفی حمدیه
Mostafa Hamdieh , PhD , Shahriar Shahidi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-500-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار چاپ سوم
پیشگفتار
فصل اول: تعریف بهداشت روانی و ارائه مشکلات
فصل دوم: پیشگیری و روشهای تحقیق در بهداشت روانی
فصل سوم: انگیزه‌های رفتار انسان
فصل چهارم: بهداشت روانی و دوره‌های مختلف رشد
فصل پنجم: بهداشت روانی کودکان استثنایی
فصل ششم: بهداشت روانی و خانواده
فصل هفتم: بهداشت روانی و اجتماع
فصل هشتم: استرس و بهداشت روانی
فصل نهم: بیماریهای جسمی و پیامدهای روانی آن
فصل دهم: تأثیر دین و نظام ارزشها در بهداشت روانی
فصل یازدهم: اثرات شیوه‌های درمانی و توانبخشی در بازیابی سلامت روانی
در پایان هرفصل منابع مربوط به آن درج شده است.

چاپ چهارم با اضافات و اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته روانشناسی و روانپزشکی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بهداشت روانی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :