کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲٬۱۸۶ مورد.

حقوق تجارت( برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک )
حقوق تجارت( برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک )

نویسنده (ها) : دکتر ربیعا اسکینى

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

نخستین شهرهای فلات ایران (جلد دوم)
نخستین شهرهای فلات ایران (جلد دوم)

نویسنده (ها) : دکتر سیدمنصور سیدسجادی

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد ششم: از پادشاهی لهراسپ تا پادشاهی دارای داراب
نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد ششم: از پادشاهی لهراسپ تا پادشاهی دارای داراب

نویسنده (ها) : دکتر میرجلال الدین کزازی

قیمت : ۶۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

ارتباط متقاعد گرانه در تبلیغ
ارتباط متقاعد گرانه در تبلیغ

نویسنده (ها) : محمدعلی حکیم آرا

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

جامعه شناسی انحرافات
جامعه شناسی انحرافات

نویسنده (ها) : دکتر حبیب احمدی

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

بدیع از دیدگاه زیبایى شناسى
بدیع از دیدگاه زیبایى شناسى

نویسنده (ها) : دکتر تقى وحیدیان کامیار

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی (۲)
انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی (۲)

نویسنده (ها) : دکتر محمد حسن تحریریان و فرشته مهرابی

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

زبانشناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی
زبانشناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی

نویسنده (ها) : دکتر محمد دبیرمقدم

قیمت : ۵۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد سوم: داستان سیاوش
نامه باستان ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی جلد سوم: داستان سیاوش

نویسنده (ها) : دکتر میرجلال الدین کزازی

قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید: از سقوط قسطنطنیه تا انقلاب کبیر فرانسه (۱۴۵۳ - ۱۷۸۹)
تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید: از سقوط قسطنطنیه تا انقلاب کبیر فرانسه (۱۴۵۳ - ۱۷۸۹)

نویسنده (ها) : نقی لطفی و محمدعلی علیزاده

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

درآمدی بر روانشناسی زبان
درآمدی بر روانشناسی زبان

نویسنده (ها) : دنی استاینبرگ

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

اضواء علی نصوص تفسیریه للقرآن الکریم
اضواء علی نصوص تفسیریه للقرآن الکریم

نویسنده (ها) : دکتر حامد صدقی ، دکتر خلیل پروینی

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

جغرافیا کوچ نشینى
جغرافیا کوچ نشینى

نویسنده (ها) : دکتر سید رحیم مشیرى

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

مبانى فقهى اقتصاد اسلامى
مبانى فقهى اقتصاد اسلامى

نویسنده (ها) : محمد مهدى کرمى و محمد پورمند (نبى زاده)

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

نویسنده (ها) : دکتر محمد آشوری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی
انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی

نویسنده (ها) : دکتر احمد صبوری کاشانی و دکتر حسین درگاهی

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

متون برگزیده نثر ادبى
متون برگزیده نثر ادبى

نویسنده (ها) : دکتر هوشنگ هنرور

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

سکه هاى ایران از آغاز تا دوران زندیه
سکه هاى ایران از آغاز تا دوران زندیه

نویسنده (ها) : على اکبر سرفراز و فریدون آور زمانى

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸