همکاری در تألیف و ترجمه کتاب

 

استاد ارجمند:

برای همکاری در تألیف و ترجمه با «سمت» با توجه به نوع اثر خود یکی از فایل‌های ذیل را دانلود و پس از تکمیل، به آدرس پست الکترونیکی مدیریت پژوهشی MR@samt.ac.ir ارسال فرمایید.

 

قبل از تکمیل فرم، به نکات ذیل توجه کنید:

* از آنجا که صرفا" طرح‌ها و کتاب‌های مرتبط با سرفصل‌های درسی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی بررسی و ارزیابی خواهد شد، از ارسال طرح‌های غیر مرتبط خودداری فرمایید.

* بسته به این که اثر پیشنهادی شما تألیف یا ترجمه، و هر یک در مرحله طرح یا کتاب آماده باشد، یکی از چهار فرم ذیل را تکمیل و ارسال فرمایید.

* در صورتی که تمایل به همکاری برای تدوین کتب زبان انگلیسی برای اهداف ویژه (تخصصی ESP) دارید، ساختار آن باید در قالب فایل‌های پیوست طراحی و تدوین و یک درس برای نمونه ارسال گردد.

 Download of SAMPLE LESSON

 Download of SAMT ESP TEXTBOOKS  NEW TEMPLATE 1392

* چنانچه طرح یا اثر ارسالی شما مورد تأیید گروه تخصصی و شورای نظارت کتاب قرار گرفت نگارش و آماده‌‌سازی اثر باید مطابق شیوه‌نامه تدوین «سمت» باشد.

* ضروری است به همراه فرم پیشنهاده تکمیل شده (تألیف و ترجمه)، بخشی از اثر نیز به عنوان نمونه ارسال گردد.

*در صورت داشتن سؤال و یا مشکل در ارسال طرح‌های پیشنهادی می‌توانید با خانم فداکار به شماره 44246250 داخلی 248 تماس بگیرید.

 

فرم‌های پیشنهاده:

 فرم طرح تألیف و تصنیف

 فرم کتاب تألیف و تصنیف

 فرم طرح ترجمه

 فرم کتاب ترجمه

به‌روزرسانی : 1400/02/05