ارتباط با مدیران

تعداد بازدید:۱۰۱۰۷
نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم پست الکترونیکی
 دکتر داود مهدوی‌زادگان رئیس سازمان

44246080
44246090
دورنگار: 44248777

 mahdavizadegan@samt.ac.ir 
دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی معاون پژوهشی

44246266
دورنگار: 44263306

 saberi@samt.ac.ir 

دکتر ابراهیم رضائی سرپرست معاونت اجرایی

44246253
دورنگار: 44246115

 rezaee@samt.ac.ir
دکتر علی‌اصغر بابا سالار معاون نظارت علمی و فنی  44263309 ---
دکتر سید حسن میرفخرایی رئیس پژوهشکده تحقیق و توسعه تلفکس: 44263315 mirfakhraei@samt.ac.ir
--- مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی 44248779 ---
نوشین قبدیان مدیر طراحی و تدوین 44263305 ---
پاکنوش کیانی سرپرست مدیریت امور مالی 44248780 mali@samt.ac.ir
دکتر رضا عبدالرسولی مدیر منابع انسانی و اداری 44263300 44263302 ---
حسین زیاری مدیر بازاریابی و فروش

66408120
66408145
دورنگار: 66405678

ziari.hossein@samt.ac.ir
رضا ناصرزعیم مدیر نظارت فنی (چاپ و نشر) 44246116 info@samt.ac.ir
مصطفی غلامحسین‌زاده مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی تلفکس: 44263314 Int@samt.ac.ir
زهرا عطارد مدیر برنامه‌ریزی 44246172 z.atarod@gmail.com
--- مدیر حراست و گزینش

44246151
پیامک ارتباطی: (3000636666)

Hrst@samt.ac.ir
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاری سرپرست دفتر قم

02532943520

02532943530

d.qom@samt.ac.ir

سهراب احمدی رئیس اداره فناوری اطلاعات 44246101 IT@samt.ac.ir
جواد ایرجی رئیس دفتر امور حقوقی و قراردادها 44263316 law@samt.ac.ir
زهره احمدی رئیس اداره نشر الکترونیک 44263310 ePublish@samt.ac.ir
علیرضا کهنسال سرپرست اداره کنترل موجودی

44534445
دورنگار: 44534446

---
محمدعلی ناصری رئیس اداره همکاری‌های علمی 44263307 mosharekat@samt.ac.ir
سمانه شادمان‌فر رئیس اداره ترجمه 44263315 Shadmanfar@samt.ac.ir
S.shadmanfar@ut.ac.ir
محمدرجاء صاحبدل مدیر روابط عمومی 44246260  sahebdel@samt.ac.ir 

 

کلید واژه ها: ارتباط با مدیران مدیران

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۴۰۱