گروه مطالعات محیطی

 

مدیر گروه: دکتر پروانه شاه حسینی

دانشیار، پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها

تخصص: جغرافیا و برنامه‏‌ریزی شهری

داخلی: ۳۱۱

پست الکترونیک: shahhoseyni@samt.ac.ir

 

دبیر گروه: دکتر مجید رمضانی مهریان

استادیار، پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها

تخصص: برنامه‌ریزی محیط زیست

داخلی: ۲۴۵

پست الکترونیک: majidmehrian@ut.ac.ir

 

عضو گروه: دکتر محمد آریامنش

دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تخصص: ژئوفیزیک

پست الکترونیک: aryamanesh@samt.ac.ir

 

عضو مدعو: دکتر احمد پوراحمد

استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

تخصص: جغرافیای انسانی - جغرافیای شهری

پست الکترونیک: apoura@ut.ac.ir

رزومه

 

عضو مدعو: دکتر ابولفضل مشکینی

دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پست الکترونیک: meshkini@modares.ac.ir

رزومه

 

عضو مدعو: دکتر مصطفی طالشی

دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور

تخصص: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

پست الکترونیک: taleshi_mo@yahoo.com

 

کارشناس گروه: منا افشاری‌نیا

تلفن : ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۲۹۱)

 

معرفی گروه

امروزه مسائل و چالش‌های محیط زیستی در مقیاس جهانی و ملی به مهم‎ترین چالش‎های پیش‎روی بشر تبدیل شده است. حل مسائل محیط‎زیستی و برنامه‏ریزی در راستای اهداف توسعه پایدار مستلزم همت همه‎جانبه دانشگاه‎ها و مؤسسات پژوهشی است تا با ایجاد زیرساخت‎های علمی راه برون‎رفت از بحران‎های محیط زیستی را روشن سازند. بر این اساس گروه مطالعات محیطی در پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی تأسیس شده است. این گروه در راستای تحقق اهداف پژوهشکده و ایجاد بستر مناسب برای اجرای طرح‌های پژوهشی، تألیف، ترجمه و تهیه متون علمی دانشگاهی در حوزه علوم محیطی فعالیت دارد.

 

اهداف گروه

 ● تولید محتوای علمی در زمینه مبانی فلسفی و رویکردهای نظری علوم محیطی

 ● بررسی ویژگی‎ها و مسائل محیط زیست ایران

 ● پوشش خلاءهای موجود در کتب دانشگاهی مرتبط با علوم محیطی

 

اولویت‌های پژوهشی

بلند مدت:

 ● مبانی فلسفی، مفاهیم و رویکردهای نظری و مطالعات تطبیقی محیط پایدار

 ● پارادیم‌های مطالعات و برنامه‌ریزی و روش‌شناسی مطالعات محیطی

 ● ویژگی‌ها و مسائل محیطی و انسان ساخت ایران

 

میان مدت:

 ● ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک شهرهای ایران

 ● چالش‌های تصمیم‌گیری و مدیریت در محیط انسانی

 ● ظرفیت طبیعی محیط‌های انسانی

 ● مخاطرات و بحران‌های محیط انسان

 ● الگوهای تولید و مصرف در ایران

 ● تبیین مفاهیم بنیادی برنامه‌ریزی محیطی

 ● روش‌های مطالعات محیطی و آینده پژوهی

 ● فناوری نوین در برنامه‌ریزی محیطی

 ● الگوهای ارزیابی محیطی و فرایند توسعه کشور

 ● عوامل کارآمد و ناکارآمد برنامه‌ریزی محیطی در ایران

 ● روش‌های برنامه‌ریزی فضایی

 ● بومی‌سازی روش‌های نوین برنامه‌ریزی محیطی

 

کوتاه مدت:

 ● جغرافیای مخاطرات ایران

 ● مجموعه مقالات ماهیت و قلمرو علم جغرافیا

 ● آسیب‌شناسی تاب‌آوری روستاها و شهرهای کوچک ایران با تأکید بر سیل

 ● آسیب‌شناسی تاب‌آوری روستاها و شهرهای کوچک ایران با تأکید بر زلزله

 ● آسیب‌شناسی تاب‌آوری روستاها و شهرهای کوچک ایران با تأکید بر خشکسالی

 ● آسیب‌شناسی تاب‌آوری شهرهای میانی و بزرگ ایران با تأکید بر سیل

 ● آسیب‌شناسی تاب‌آوری شهرهای میانی و بزرگ ایران با تأکید بر زلزله

 ● آسیب‌شناسی تاب‌آوری شهرهای میانی و بزرگ ایران با تأکید بر خشکسالی

 ● نظریه‌ها، رویکردها و تجارب تاب‌آوری بافت‌های فرسوده (روستایی و شهری)

 ● شاخص‌سازی و مدل‌های تاب‌آوری در محیط‌های روستایی و شهری ایران

 ● الگوی ارتقاء تاب‌آوری روستاها و شهرهای کوچک ایران در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر سیل

 ● الگوی ارتقاء تاب‌آوری روستاها و شهرهای کوچک ایران در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله

 ● الگوی ارتقاء تاب‌آوری روستاها و شهرهای کوچک ایران در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر خشکسالی

 ● الگوی ارتقاء تاب‌آوری شهرهای میانی و بزرگ ایران در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر سیل

 ● الگوی ارتقاء تاب‌آوری شهرهای میانی و بزرگ ایران در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله

 ● الگوی ارتقاء تاب‌آوری شهرهای میانی و بزرگ ایران در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر خشکسالی

 ● الگوی حکمرانی شایسته در مدیریت یکپارچه‌ شهری ایران

 ● مدیریت پایدار منابع آب در ایران

 ● آسیب‌شناسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه شهرهای کوچک و میانی کشور

 

فعالیت‌‌ها

این گروه فعالیت‌های خود را در قالب‌های زیر انجام می‌دهد:

 ● طرح‌های پژوهشی

 ● برگزاری نشست‎ها و فراخوان مقاله

 ● ترجمه کتاب

 ● تالیف کتاب

 ● تاسیس نشریه علمی