گروه مطالعات ادبی

 

مدیر گروه: دکتر عبدالرسول شاکری

پست الکترونیک: shakerirasoul@gmail.com

 

کارشناس گروه: ناهید اطیابی

تلفن : ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۲۹۰)