گروه علوم رفتاری

 

مدیر گروه: دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی

دکتری مشاوره و دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت

پست الکترونیک: Mz.bahramabadi@gmail.com

 

دبیر گروه: دکتر امیرعلی مازندرانی

دکتری روانشناسی و استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت

 

دبیر گروه: دکتر صدف خلیجیان

 

دبیر گروه: نرگس سادات رحمت الهی

 

عضو گروه: دکتر محمد آرمند

دکتری برنامه‌ریزی درسی و دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت

 

عضو گروه: دکتر ناصر آقابابایی

دکتری روانشناسی عمومی و استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت

 

استاد مدعو: دکتر کورش فتحی واجارگاه

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

استاد مدعو: دکتر علی فتحی آشتیانی

دکتری روانشناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

 

استاد مدعو: دکتر کیومرث فرح‌بخش

دکتری مشاوره و دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبایی

 

معرفی گروه

گروه علوم رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»، با هدف تأمین منابع علمی و دانشگاهی و ارائه روایتی بومی و فرهنگی از حوزه‌های روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، مأموریت خود را طراحی، حمایت و همکاری برای انجام پژوهش‏‌های بنیادی و یا کاربردی غیرمعارض با مبانی اسلامی در زمینه‌های روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در نظر گرفته است. اعضای این گروه امیدوارند که با توجه به اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران و سازمان سمت، بتوانند در تحول و ارتقای دانش بومی و بین‌المللیِ روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی نقش مهمی را ایفا کنند. چهار عضو هیأت علمی تمام‌وقت در سازمان سمت و سه عضو هیأت علمی مدعو، اعضای این گروه پژوهشی را تشکیل می‌دهند.

اهداف و اولویت‌ها

مأموریت: طراحی، اجرا، همکاری و مساعدت برای انجام پژوهش‏‌های بنیادی و کاربردی غیرمعارض با مبانی اسلامی در زمینه‌های روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در جهت تأمین منابع علمی و دانشگاهی

هدف غایی: تحول و ارتقای روانشناسی و علوم تربیتی از طریق زمینه‌سازی، تسهیل و ترغیب نظریه‌پردازی و پژوهش‌های کاربردی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در بافت فرهنگی ایران و جهان اسلام.

اهداف کلی:

● شناخت، نقد و ارائه بنیان‌‏های نظری مرتبط با روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

● شناخت، نقد و ارائه اصول کاربردی و فنون مرتبط با روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

● ارائه راه حل برای مسائل نظری و کاربردی مرتبط با روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

● مطالعه موضوع‌ها و مسائل وابسته به فرهنگ و بین‌فرهنگی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

● مطالعه موضوع‌‌ها و مسائل روانشناختی، مشاوره و علوم تربیتی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی

برنامه‌های کوتاه‌مدت (دوساله) و بلندمدت (پنج‌ساله)

برنامه‌های کوتاه‌مدت (دوساله) و بلندمدت (پنج‌ساله) گروه بر جذب طرح‌های پژوهشی، مدیریت تولید کتاب‌های مبنایی، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و انتشار نشریه‌های علمی متمرکز است. در اجرای این برنامه‌ها، اولویت‌ها و نتایج نیازسنجی پژوهشی گروه همواره در نظر گرفته می‌شوند.

طرح‌های پژوهشی: گروه علوم رفتاری، برای تحقق اهداف خود، در راستای کمک به ایجاد ارتباطی وثیق میان آموزش و پژوهش، از طرح‌های پژوهشی ارزشمند دانشگاهی و متناسب با اولویت‌های پژوهشی خود حمایت و در صورت لزوم، برای شکل‌گیری پژوهش‌هایی با کیفیت و متناسب، آنها را مدیریت و هدایت می‌کند.

کتاب‌های مبنایی: اعضای این گروه، بر مبنای اولویت‌های پژوهشی خود، نتایج نیازسنجی پژوهشی و رصد مداوم تحولات نو در حوزه‌های روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، در قالب تألیف و ترجمه اقدام به برنامه‌ریزی، حمایت و مدیریت انتشار کتاب‌های مبنایی می‌کنند.

همایش‌ها و نشست‌ها: گروه علوم رفتاری، با هدف پرداختن به موضوع‌های علمی روز و ایجاد فضای تبادل اطلاعات علمی در جامعه دانشگاهی و همچنین معرفی پژوهشکده و گروه علوم رفتاری در نظر دارد که اقدام به برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی در زمینه‌های روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی نماید.

نشریه‌ها: گروه علوم رفتاری، برای دستیابی به اهداف و اولویت‌های پژوهشی خود و ایجاد فرصت برای پژوهشگران برای مطالعه در زمینه مطالعات فرهنگی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، نشریه روان‌شناسی فرهنگی منتشر می‌کند و در نظر دارد که نشریه دیگری را نیز در زمینه مطالعات فرهنگی علوم تربیتی منتشر کند.

برنامه‌های کوتاه‌مدت (دوساله):

طرح‌های پژوهشی:

● ارتباط با پژوهشگران و مراکز علمی معتبر برای همکاری در زمینه پژوهش‌های مشترک متناسب با اولویت‌های پژوهشی سازمان

     ارتباط با انجمن‌های علمی و مراکز پژوهشی به منظور اجرای پروژه‌های مشترک

     ارتباط با پژوهشگران و معرفی گروه پژوهشی و اولویت‌های آن به آنها از طریق ارتباط‌های رودررو یا مجازی

● تصویب 10 طرح پژوهشی متناسب با اولویت‌های گروه

کتاب‌های مبنایی:

● ارتباط با مؤلفان و مترجمان صاحب‌قلم و افرادی که در یک زمینه تخصصی توانایی تألیف کتاب‌های مبنایی دانشگاهی با کیفیت را دارند

● انتشار 6 ترجمه از کتاب‌های علمی و دانشگاهی بین‌المللی متناسب با اولویت‌های گروه و نیازسنجی

● انتشار 10 کتاب تألیفی مبنایی متناسب با اولویت‌های گروه و نیازسنجی

● تدوین فرایند مدیریت علمی تولید کتاب های مبنایی ( مثلاً تهیه فهرست و ساختار فصل‌ها)

همایش‌ها و نشست‌ها:

● برگزاری همایش سالانه «مطالعات فرهنگی و بین‌فرهنگی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی»

● برگزاری 8 نشست نقد کتاب با همکاری انجمن‌های علمی

● برگزاری 4 جلسه برای کرسی‌های نظریه‌پردازی و ترویجی

● برگزاری 2 سخنرانی علمی توسط اعضای گروه و یا سایر صاحب‌نظران و بزرگان رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی در مورد موضوع‌های مهم و نو

نشریه‌ها:

● ادامه انتشار دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی با درجه A یا B

● گسترش همکاری‌های نشریه روان‌شناسی فرهنگی با استادان برجسته ملی و بین‌المللی

برنامه‌های بلندمدت (پنج‌ساله):

طرح‌های پژوهشی:

● تداوم و گسترش ارتباط با مراکز علمی و پژوهشگران، به ویژه ارتباط با مراکز و پژوهشگران بین‌المللی

● تصویب 30 طرح پژوهشی متناسب با اولویت‌های گروه

کتاب‌های مبنایی:

● تداوم و گسترش ارتباط با مؤلفان و مترجمان صاحب‌قلم ملی و بین‌المللی

● انتشار 20 ترجمه از کتاب‌های علمی و دانشگاهی بین‌المللی متناسب با اولویت‌های گروه و نیازسنجی

● انتشار 30 کتاب تألیفی مبنایی متناسب با اولویت‌های گروه و نیازسنجی

● انتشار 5 کتاب دانشگاهی مبناییِ دارای نویسندگان متعدد با مدیریت گروه علوم رفتاری (مانند تهیه فهرست، مؤلف‌یابی و هماهنگی با آنها و تعیین ساختار کلی)

● همکاری با واحد بین‌الملل برای ترجمه و انتشار کتاب‌های برگزیده تألیفی به زبان انگلیسی یا سایر زبان‌ها

همایش‌ها و نشست‌ها:

● برگزاری همایش ملّی (یا بین‌المللی) سالانه «مطالعات فرهنگی و بین‌فرهنگی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی»

● برگزاری 25 نشست نقد کتاب با همکاری انجمن‌های علمی

● برگزاری 12 جلسه برای کرسی‌های نظریه‌پردازی و ترویجی

● برگزاری 8 سخنرانی علمی توسط اعضای گروه و یا سایر صاحب‌نظران و بزرگان رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی در مورد موضوع‌های مهم و نو

نشریه‌ها:

● ادامه انتشار دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی با درجه A

● انتشار یک نشریه علمی دیگر در زمینه مطالعات فرهنگی در حوزه علوم تربیتی

نشریه:

دوفصل‌نامه «روانشناسی فرهنگی»

هدف از تأسیس این نشریه بررسی و مطالعه جنبه‌های فرهنگی موضوع‌های روان‌شناختی و رفتاری، رابطه جنبه‌های مختلف فرهنگ با کارکردهای روان‌شناختی در بافت فرهنگی ایران، تفاوت‌ها و شباهت‌های میان فرهنگی در همه حوزه‌های روان‌شناختی، مفهوم‌سازی متغیرهای روان‌شناختی بر اساس فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، و ساخت و معرفی مقیاس‌های روان‌شناختی برآمده از فرهنگ ایرانی است. نشریه روانشناسی فرهنگی، در تاریخ 11 بهمن 1398 گواهی تأییدیه ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری را از کمیسیون نشریات علمی دریافت نموده است.

طرح‌های پایان‌یافته

● طرح ترجمه کتاب «روان‌شناسی فرهنگی». دکتر علی فتحی آشتیانی و همکاران.

میزان پیشرفت 100 درصد: این کتاب تحویل واحد تدوین شده و در حال ویرایش است.

● طرح ترجمه «آموزش روان‌شناسی». دکتر ناصر آقابابائی.

میزان پیشرفت 100 درصد: کتاب در مرحله نمونه‌خوانی است.

طرح‌های در دست اجرا

● طراحی، روایی‌یابی و اثربخشی یک کتاب درسی الکترونیک پویا بر اساس نظریه یادگیری چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری و بار شناختیِ ادراک شده دانشجویان،

مجری: دکتر امیرعلی مازندرانی،

ناظر: آقای دکتر مهدی زارع

● رده‌بندی و ساختار عاملی صفت‌های توصیف‌کننده شخصیت در زبان فارسی،

مجری: دکتر ناصر آقابابایی،

ناظر: دکتر پرویز آزادفلاح

طرح‌های مصوب در گروه

طرح پژوهشی «الگوی خواب نوجوانان و عوامل ادراک‌شده مؤثر بر آن: مطالعه‌ای با روش آمیخته». دکتر امیرعلی مازندرانی.

نشست‌های برگزار شده

● نقد کتاب تحول دین‌داری تألیف دکتر محمود نوذری

● جلسه رونمایی و نقد کتاب «فلسفه برای مشاوره و روان‌درمانی» نوشته الکس هاوارد، ترجمه دکتر معصومه اسمعیلی و دکتر عذرا کیانی‌نژاد

 

کارشناس گروه علوم رفتاری: هاله معیری

تلفن : ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۲۰۷)