رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی

Organizational Behavior and Human Relations in Educational Organizationsگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۲۳۵۸
نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا آهنچیان
Mohammad Reza Ahanchian , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-600-02-2134-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۱۶
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کتاب رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی با تمرکز بر چگونگی شکل‌گیری و تداوم رفتار منابع انسانی در محیط سازمان‌های آموزشی تهیه شده است. در حد امکان کوشش گردید تا با وجود گستردگی مفاهیم و مباحث دو حوزه «رفتار سازمانی» و «روابط انسانی»، مفاهیم اصلی با در نظر گرفتن مبانی نظری و دانشِ به دست آمده از تجربه، پوشش داده شود. این کتاب در ارتباط با ویژگی سازمان‌های آموزشی تهیه شده و از این رو از سایر آثار موجود متمایز است.

پیشگفتار

بخش اول: چیستی و زمینه
فصل اول: ورود به دنیای رفتار سازمانی و روابط انسانی
فصل دوم: رفتار سازمانی و روابط انسانی در آینۀ اندیشه‌ها و نظریه‌ها

بخش دوم: شکل‌‌گیری و پایداری رفتار فردی و جمعی
فصل سوم: فرد در سازمان
فصل چهارم: انگیزش در سازمان آموزشی
فصل پنجم: مناسبات انسانی در سازمان آموزشی
فصل ششم: گروه و مدیریت آن

بخش سوم: هدایت رفتار سازمانی
فصل هفتم: اصلاح رفتار سازمانی
فصل هشتم: رهبری در سازمان‌های آموزشی
فصل نهم: چالش‌ها و اولویت‌ها

منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :